Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

kawa w filiżanceJeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, serdecznie zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji na temat najnowszych produktów w zakładce aktualności.

 

Misja i wizja przedsiębiorstwa oraz ogólny model biznesowy

Firma KIC – PAK ciągle dąży do doskonałości i we wszystkich aspektach swojej działalności zmierza do zachowania jak najwyższych standardów. Przedsiębiorstwo uosabia się z solidnym, rzetelnym i stabilnym nastawieniem do prowadzenia biznesu. Zakład utożsamia się z pro – społecznym modelem biznesowym, którego kluczowymi obszarami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością są:

  • ład organizacyjny,
  • prawa człowieka (prawa obywatelskie: osobiste i społeczne; prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne; fundamentalne zasady i prawa w pracy),
  • praktyki w miejscu pracy (zatrudnienie i stosunki pracy; warunki pracy i ochrona socjalna; dialog społeczny; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy),
  • środowisko (zapobieganie zanieczyszczeniom; zrównoważone wykorzystanie zasobów; łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatu; ochrona środowiska, różnorodność biologiczna i przywracanie siedlisk przyrodniczych),
  • praktyki rynkowe (przeciwdziałanie korupcji; odpowiedzialne angażowanie się w działalność polityczną; uczciwa konkurencja; promowanie społecznej
  • odpowiedzialności w łańcuchu wartości; poszanowanie praw własności),
  • kwestie konsumenckie (uczciwy marketing, prawdziwe i obiektywne informacje oraz uczciwe praktyki dotyczące umów; ochrona zdrowia i bezpieczeństwo konsumentów; zrównoważona konsumpcja; obsługa konsumenta, wsparcie oraz reklamacje i rozstrzyganie sporów; ochrona danych i prywatności konsumenta; dostęp do podstawowych usług; edukacja i świadomość),
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności (zaangażowanie społeczne; edukacja i kultura; tworzenie miejsc pracy i rozwijanie umiejętności; rozwój i dostęp do technologii; tworzenie bogactwa i dochodu; zdrowie; inwestycje społeczne).

 

Prezentacja ogólnego modelu biznesowego firmy KIC – PAK Sp. z o.o.

 

piramida strategii

 

Wyznawane wartości stanowią drugi z fundamentów działalności firmy KIC – PAK Sp. z o.o. Jest nimi pięć kluczowych tez, które tak naprawdę są istotą istnienia omawianego podmiotu. Swoje miejsce znalazły tu:

1. Wzajemny szacunek
,,Traktujmy innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani”.

2. Zaangażowanie
,,Zawsze zmierzajmy do wyznaczonego celu, który umożliwia osiąganie najlepszych możliwych wyników”.

3. Lokalna inwencja
,,W osiąganiu naszych celów kierujmy się współpracą i nie bójmy się podejmowania działań”.

4. Modernizowanie
,,Wykonujmy obowiązki tak by doskonalić się każdego dnia”.

5. Sumienność
,,Wnośmy w naszą pracę adekwatny trud, we właściwym czasie i odpowiednim miejscu”.

 

Wizją firmy jest stałe poszerzanie grona zadowolonych klientów, wywiązywanie się na czas ze wszystkich zobowiązań oraz w przyszłości stworzenie produktu jak najbardziej przyjaznego środowisku. Podstawowym celem jest produkcja opakowań foliowych zgodnych z indywidualnymi potrzebami klientów.

Każdy z pracowników firmy ma możliwość zgłaszania własnych pomysłów, które mogą przyczynić się do poprawy warunków w zakładzie pracy w aspekcie jej bezpieczeństwa i higieny. W firmie bowiem wdrożono specjalny program mający na celu aktywizację pracowników, wypłacane są specjalne nagrody mające dodatkowo służyć, jako zachęta i źródło motywacji. Jest jednak jeszcze drugie dno podejmowania takich działań przez firmę, bowiem strategia firmy w kwestii zarządzania pracownikami nastawiona jest na tworzenie optymalnych warunków pracy, które nie wywierają zbyt szkodliwego wpływu na zdrowie pracowników a jeśli chodzi o opiekę medyczną, firma udostępnia swoim zatrudnionym szeroki pakiet i dostęp w razie konieczności do wykwalifikowanych lekarzy specjalistów, ponadto zapewnia szeroką gamę szkoleń, rozmowy rozwojowe z przełożonymi mające na celu motywację pracownika oraz wspieranie młodych talentów – nowo zatrudnionych pracowników tzw. "świeżej krwi", która często stanowi źródło nowych, ulepszających pracę rozwiązań.