parallax background

Kwestie środowiskowe oraz bezpieczeństwo i higienę pracy traktujemy, jako priorytet, dlatego prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, przestrzegamy wszelkich przepisów zarówno w produkcji, w rozwoju technologii, w badaniach i w innowacjach wykorzystując koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Obecnie staramy się w jak największym stopniu wykorzystać:

 1. Szansę na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy,
 2. Nową wartość dodaną w:
  • energetyce odnawialnej,
  • w sektorze czystych technologii,
  • w zarządzaniu odpadami,
  • w zmniejszaniu energo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych,
  • a także poprzez zrównoważony łańcuch dostaw.
 1. Ochronę środowiska realizujemy poprzez:
  • Stałe modernizowanie oraz sukcesywną wymianę starych linii produkcyjnych,
  • Wykorzystanie energii cieplnej, powstałej podczas procesów produkcyjnych do ogrzania hal
  • Systematyczną wymianę oświetlenia jarzeniowego na bardziej energooszczędne oświetlenie LED,
  • Ograniczenie zużycia papieru, poprzez elektroniczne raporty, elektroniczny podpis dokumentów w formie on-line, subskrypcje niezbędnych dla przedsiębiorstwa czasopism i gazet, korzystanie z poczty elektronicznej a także wielu innych rozwiązań dostępnych na rynku,
  • Wprowadziliśmy również nasze wewnętrzne regulacje ściśle związane z ograniczeniem powstawania odpadów,
  • Segregujemy powstałe odpady poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi w zakresie segregacji i odbiorów odpadów,
  • Kładziemy szczególny nacisk na edukację naszych pracowników oraz ich zaangażowanie w działania sprzyjające ochronie środowiska.
parallax background

Produkcja w KIC-PAK Sp. z o. o. całkowicie pozbawiona jest emisji szkodliwych związków do atmosfery oraz odpadów poprodukcyjnych zanieczyszczających środowisko. W trosce o otaczające nas środowisko firma KIC-PAK wprowadziła do swojej oferty gamę nowych produktów serii Kicpak Eco, którego główną zaletą jest wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia oraz wykorzystanie surowców wtórnych do jego produkcji.