25 lutego 2020

Misja i wizja przedsiębiorstwa oraz ogólny model biznesowy.

Firma KIC – PAK ciągle dąży do doskonałości i we wszystkich aspektach swojej działalności zmierza do zachowania jak najwyższych standardów. Przedsiębiorstwo uosabia się z solidnym, rzetelnym […]